Páčidla pro psy

Páčidlo, je pomůcka, kterou vkládáme mezi čelisti psa (za moláry - zadní stoličky), abychom uvolnili jeho silný stisk.
Ne každý představitel těchto plemen má tendenci "chytit a nepustit". To, že to nevyužívá při hře s hračkami neznamená, že toho nemůže využít při pouliční rvačce. Souboj s jiným psem dokáže často psa natolik stimulovat, že i běžně zvladatelných jedince můžete mít problém odvolat.
Proto je více než vítané, pokud si každý majitel takového psa páčidlo opatří a osvojí si základní postup při uvolňování čelistí psa.
Vzhledem k tomu, že psi jsou hojně chováni (často i více psů v jedné domácnosti), zodpovědný majitel by měl primárně přijmout opatření k zabránění konfliktů, ale v závěru by měl být připraven i na konflikty vrcholící soubojem. Cílem každého vlastníka psa by mělo být rozdělit a ukončit boj rychle a efektivně.

JAK NA TO:
Pokud jsou v souboji dva psi a oba jsou pevně zakousnutí, je nezbytné, aby se na jejich uvolňování podíleli dva lidé. V opačném případě je nutné nejprve jednoho ze psů fixovat uvázáním a následně uvolnit a fixovat druhého psa.
Při uvolňování psa z Peška, hračky či jiné pomůcky je důležité dbát na opatrnost, neboť takový pes má tendenci prudce trhat hlavou.
Ke psu, kterého se chystáme uvolnit pomocí páčidla, přistoupíme zezadu. V jedné ruce držíme breakstick a druhou psa pevně
Páčidlo vložíme do štěrbiny mezi horníma a spodníma zubama. Někdy je možné zasunout ho jen mírně, takže jemnými pohyby se snažíme breakstick zasouvat co nejhlouběji, alespoň 1,5-3 cm. Pak páčidlem pomalu, ale pevně otáčíme, což způsobí uvolnění skusu a případný další útok bude páčidlem brzděn.

Kategorie